"Dotyk kultury" - projekt przy współpracy TPZW

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » "Dotyk kultury" - projekt przy współpracy TPZW

"Dotyk kultury"


      Projekt realizowany jest ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna oraz środków Urzędu Miasta Zduńska Wola. Całkowity koszt wynosi 24 500 zł. Ministerstwo przyznało  dotację w kwocie 19 000 zł. Zadanie realizowane jest przy współpracy  z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej Woli, Hufcem ZHP w Zduńskiej Woli oraz Polskim Związkiem Niewidomych Terenowe Koło w Zduńskiej Woli.

     Celem projektu jest umożliwienie osobom niewidomym i słabowidzącym  uczestnictwa w odbiorze kultury narodowej. W ramach projektu odbędą się wycieczki dla osób z dysfunkcją wzroku  do miejsc kultury narodowej, warsztaty dla animatorów kultury i bibliotekarzy z terenu miasta i powiatu zduńskowolskiego pt.:"Gość niepełnosprawny w placówkach kultury" przeprowadzone przez trenerów z Fundacji Kultura bez Barier oraz  wystawa czasowa "Dotknij Zduńską Wolę" przygotowana przez MHM Zduńska Wola i TPZW. Wszystkie elementy składowe zadania przystosowane są do osób z dysfunkcją wzroku. Działania projektowe objęte są Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Zduńska Wola.
 
Jednym z dyrektorów biblioteki był Jerzy Skowroński (niewidomy), pełniący w latach 1977-1978 funkcję prezesa Polskiego  Związku Niewidomych, który był jednym z założycieli i działaczy Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.
 
W ramach projektu Dotyk Kultury zostaną zorganizowane:
 * warsztaty edukacyjno-kulturalne: „Gość niepełnosprawny w placówkach kultury” dla pracowników placówek kulturalno-oświatowych i muzeum z terenu miasta i gminy Zduńska Wola. Warsztaty dotyczyć będą obsługi niepełnosprawnego odbiorcy kultury, w zakresie możliwości udostępniania kultury osobom z dysfunkcją sensoryczną.
 * dwudniowa wycieczka do Krakowa dla osób niewidomych, słabowidzących ich opiekunów i wolontariuszy. W programie wycieczki przewidziane jest: zwiedzanie kopalni soli w Bochni. Trasa zwiedzania jest specjalnie przygotowana dla osób niewidomych oraz niedowidzących, bez barier w postaci schodów i wąskich przejść. Przewodnicy umożliwią  zwiedzającym zapoznanie się z przedmiotami za pomocą dotyku.
Dalej: zwiedzanie Krakowa trasami przystosowanymi dla osób z dysfunkcja sensoryczną m. in. Stara Synagoga. Zwiedzanie i warsztaty  wMuzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz wizyta w Tyńcu.
 * jednodniowa wycieczka do Warszawy  dla osób niewidomych, słabowidzących ich opiekunów i wolontariuszy. Program przewidujezwiedzanie Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie oraz warsztaty artystyczne  w Narodowej Galerii Sztuki  Zachęta wraz ze zwiedzaniem wystawy „Ogrody”. Geneza wystawy „Ogrody” jest związana z koncepcją działań edukacyjnych Zachęty, otwierającej się dla osób mających utrudniony kontakt ze sztuką zarówno ze względów natury społecznej, jak i różnego rodzaju dysfunkcji, np. wzroku czy słuchu. 
* jednodniowa wycieczka do Katowic. Tu odbędzie się wycieczka do Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach (nowy kompleks budynków Muzeum Śląskiego, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego w Katowicach). Ścieżka zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego dla osób z deficytami wzroku pozwala poznać sztuki wizualne - szczególnie malarstwo, a także samą instytucję muzeum. Ścieżka zwiedzania to 14 obrazów w formie reliefów z opisem do odsłuchania z audioprzewodników lub odczytania przez osoby towarzyszące. Reliefy ogląda się indywidualnie. 10 reliefów z opisami zawiera wystawa o historii Górnego Śląska. Grupa będzie podzielona na trzy części, by osobno zwiedzać wystawy: "Sztuka polska lat 1800-1945", "Sztuka polska po 1945 r." i "Historia Górnego Śląska". Następnym etapem zwiedzania będzie audiodeskrypcyjne zwiedzanie z przewodnikiem wystaw nieobjętych ścieżką (np. plastyki nieprofesjonalnej). Opiekę nad grupą w Muzeum Śląskim obejmie Beata Grochowska - Kierownik Działu Edukacji i koordynator opracowania ścieżek dla osób niepełnosprawnych.
* wystawa czasowa w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola pt. „Dotknij Zduńską Wolę”, przygotowana przez pracowników MHM Zduńska Wola oraz Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli  czynnie uczestniczy w życiu społecznym środowiska osób z niepełnosprawnością, poprzez szeroką popularyzację książki i czytelnictwa wśród osób niewidomych i niedowidzących. W ramach tej działalności biblioteka: 
* prowadzi od lat 70-tych punkt książki mówionej w Filii nr 1 (kiedyś taśmy magnetofonowe, obecnie płyty CD i DVD)
* udostępnia Czytaka  (urządzenie  w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących)
* współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych
* zaprasza lektorów książek mówionych (Ksawery Jasieński).
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Urzędu Miasta Zduńska Wola.