158. rocznica wybuchu powstania styczniowego, 23.01.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » 158. rocznica wybuchu powstania styczniowego, 23.01.2021

      Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli wspólnie ze Stowarzyszeniem Złoty Krzyż w sobotę 23 stycznia 2021 r. uczciło 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Skromne uroczystości odbyły się przy tablicy ks. Edwarda Boernera, zasłużonego dla Zduńskiej Woli pastora parafii ewangelicko-augsburskiej, społecznika i uczestnika powstania styczniowego. 

      Uroczystości w rygorze sanitarnym zorganizowano w al. F. Rajczaka przy Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, na którym wisi tablica ks. Edwarda Boernera. Po krótkim wprowadzeniu w przebieg zrywu niepodległościowego  z 1863 r. w regionie zduńskowolskim i przypomnieniu zasług pastora na rzecz miasta i jego udziału w powstaniu jako konspiracyjnego cywilnego naczelnika Zduńskiej Woli, w tym niesionej przez niego pomocy finansowej i głoszeniu pobudzających kazań, rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Złoty Krzyż oddali salwę honorową na cześć wszystkich powstańców. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.
W imieniu TPZW kwaity złożyli: sekretarz Wiktor Sochacki i członek Zarządu Adam Woźnicki. 

tekst J. Stulczewski
fot. L. Czajkowska