159. rocznica powstania styczniowego, 22.01.2022

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2022 » 159. rocznica powstania styczniowego, 22.01.2022

      Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w Zduńskiej Woli zorganizowano skromne uroczystości upamiętniające 159. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, będącego największym zrywem niepodległościowym na ziemiach polskich oraz litewskich.

      Skromna uroczystość w samo południe odbyła się pod tablicą uczestnika powstania ks. pastora Edwarda Boernera, która znajduje się na budynku Domu Pomocy Społecznej. Przedstawicie lokalnych samorządów oraz instytucji i organizacji złożyli kwiaty pod tablicą. Była też na cześć powstańców salwa honorowa w wykonaniu członków Stowarzyszenia Złoty Krzyż.
      Następnie w budynku Inkubatora Inicjatyw Społecznych odbyło się spotkanie inauguracyjne powstanie komitetu organizacyjnego przypadających na przyszły rok obchodów 160. rocznicy powstania styczniowego. Zebrani stwierdzili, że powołanie Komitetu Organizacyjnego 160. Rocznicy Powstania Styczniowego jest inicjatywą potrzebną. Będzie on koordynatorem i łącznikiem wielu inicjatyw i akcji zaplanowanych w ramach rocznicy w roku kolejnym przez różne podmioty.
      Zadecydowano również o sformalizowaniu prac powołanego komitetu i wyborze przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, którymi zostali wybrani:

  • przewodniczący – Jarosław Stulczewski (prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli)
  • z-ca przewodniczącego – Paweł Perdek (dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli)
  • sekretarz – Anna Stoczkowska-Smęda (kierownika Referatu Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli)

fot. A. Woźnicki/L. Czajkowska