Członkostwo

Członkami Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli mogą być osoby fizyczne i prawne przyjęte zgodnie ze statutem. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

1) Członek zwyczajny - może nim być każdy obywatel polski, mający pełne prawo publiczne i honorowe, który uzna cele i zadania Towarzystwa – po złożeniu pisemnej deklaracji i po przyjęciu go przez Zarząd oraz po uiszczeniu wpisowego i składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec. Członkiem zwyczajnym może być także osoba poniżej 18 lat na warunkach określonych w ustawie o stowarzyszeniach.

2) Członek wspierający - może nim zostać osoba prawna lub fizyczna która uzna cele i zadania Towarzystwa, zadeklaruje pomoc merytoryczną rzeczową lub finansową. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Walne Zebranie Członków na podstawie podpisanej deklaracji. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

3) Członek honorowy - zaszczytny tytuł może go otrzymać osoba szczególnie zasłużona dla Zduńskiej Woli oraz działalności TPZW. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu osobie fizycznej lub innemu podmiotowi.

  

Masz fajny pomysł, wspaniałą idee, chcesz zrobić coś dobrego dla swojego miasta. Bardzo dobrze trafiłeś - My ci w tym pomożemy. Dołącz do nas. Podziel się swoim pomysłem - zainteresuj innych.

Zrób coś dobrego dla mieszkańców swojego miasta!

Jeśli chcesz zostać członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli – musisz wypełnić deklarację członkowską.