Druga część Walnego Zebrania TPZW, 3.07.2014

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2014 » Druga część Walnego Zebrania TPZW, 3.07.2014

W dniu 26.06.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli na którym jednogłośnie zadecydowano o przedłużeniu obrad w związku z pkt. 4 (porządku zebrania) dotyczącym zmian w statucie TPZW, który ze względów formalnych nie mógł zostać dokończony. Walne Zebranie Członków TPZW ustaliło, że dokończenie Walnego Zebrania odbędzie się w dniu 3.07.2014 r. w Sali PSS „Społem” ul. Sieradzka 6 w Zduńskiej Woli. Początek godz. 18.00.

 

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski