Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX w. Wersja poprawiona

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2017 » Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX w. Wersja poprawiona

  • Wersja druga, poprawiona herbarza E. Nejman
    Wersja druga, poprawiona herbarza E. Nejman

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli pragnie państwu przedsawić wersję drugą, poprawioną opracowania  Szlachta Sieradzka XIX wieku. Herbarz autorstwa Elżbiety Haliny Nejman - skarbnika Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. To unikatowe opracowanie dotyczące genealogi rodów szlacheckich zamieszujących teren ziemi sieradzkiej, liczące prawie tysiąc stronić powstało w wyniku kilkunastu lat badań autorki. Herbarz dostępny na naszej stronie jedynie w formie Online został podzielony według alfabetu. Praca uzupełniona jest o: słowniczek staropolski, inwentarze sporządzane po śmierci poszczególnych osób, opisy i inwentarze majątków oraz testamenty.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem. Więcej o opracowaniu ZOBACZ.