Historia

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZDUŃSKIEJ WOLI - powstało 14 maja 1975 r. z inicjatywy Jerzego Kozłowskiego i Jerzego Skowrońskiego. Nie jest rzeczą przypadkową, że Towarzystwo powstało w roku 1975. W tym bowiem czasie wchodziła w życie reforma administracyjna Kraju. Powstało województwo sieradzkie. Co to znaczyło dla Zduńskiej Woli wobec rywalizacji z Sieradzem, rozumieli to światlejsi mieszkańcy miasta. Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli było więc swoistym ruchem samoobrony. Sądzono bowiem, że społeczna organizacja będąca poza układami administracyjnymi może i powinna przynieść wiele pożytku w walce o dalszy rozwój miasta. Jak potwierdziła późniejsza praktyka były to słuszne założenia i prognozy.

 

Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej Woli następująco kierowali:

14 V 1975 - 28 V 1993 - dr n. med. STEFAN CHMIEL

28 V 1993 - 17 VI 2003 - JACEK HILLEBRAND

17 VI 2003 - 23 V 2006 - MARIA RAJCZAK

23 V 2006 - 27 X 2009 - PIOTR NIEDŹWIECKI

27 X 2009 - 19 V 2011 - MACIEJ MILAK

19 V 2011 - 24 IX 2013 - RADOSŁAW MANIECKI

24 IX 2013 - nadal - dr JAROSŁAW STULCZEWSKI

Więcej o ponad czterdziestoletniej historii działalności stowarzyszenia można przeczytać w publikacji autorstwa Jarosława Stulczewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 1975-2015. Zarys monograficzny, Zduńska Wola 2015, ss. 103, którą można nabyć w siedzibie stowarzyszenia. 

Przeczytać można również o nas na stronie wolnej encyklopedii Wikipedii: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Przyjaciół_Zduńskiej_Woli

45 wydarzeń na 45-lecie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 23.10.2021