II Konkurs Wiedzy o Mieście Zduńska Wola

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » II Konkurs Wiedzy o Mieście Zduńska Wola

Szkoły zakwalifikowane do II Konkursu Wiedzy o Mieście Zduńska Wola w roku szkolnym 2014/2015, organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

REGULAMIN

KONKURSU

Regulamin I Konkursu Wiedzy o Mieście Zduńska Wola

Szkoły gimnazjalne:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki - 32 uczestników

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. A. Orione - 40 uczestników

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. M. M. Kolbego - 14 uczestników

Publiczne Gimnazjum nr 4 im. S. Złotnickiego - 32 uczestników

Publiczne Gimnazjum nr 5 - 4 uczestników

Zespół Szkół Rolniczych CKU - 3 uczestników

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

 

Państwowe Liceum Plastyczne im. K. Kobro - 10 uczestników

Zespół Szkoł Elektronicznych im. S. Staszica - 36 uczestników

Zespół Szkoł Aktywności Zawodowej ZDZ - 3 uczestników

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obr. Westerplatte - 10 uczestników

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego - 13 uczestników

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Pawła II - 32 uczestników

Zespół Szkół Rolniczych CKU - 5 uczestników