II Światowy Zjazd Zduńskowolan i 40-lecie TPZW, 28.11.2015

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » II Światowy Zjazd Zduńskowolan i 40-lecie TPZW, 28.11.2015

 

T o w a r z y s t w o  P r z y j a c i ó ł Zduńskiej Woli

(The Association of Zduńska Wola Friends)

ma zaszczyt zaprosić

(is pleased to welcome) 

na II Światowy Zjazd Zduńskowolan połączony z jubileuszem 40-lecia działalności

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli do naszego miasta w dniu 28 listopada 2015

(at The Second World Congress of Zduńska Wola residents and the 40th jubilee of The Association

of Zduńska Wola Friends' activity which will take place on the 28th of November 2015)

 

Z a p r a s z a m y  każdego, kto pochodzi ze Zduńskiej Woli, tutaj się urodził i mieszkał lub po prostu czuje

się z Naszym miastem związany. Będzie czas by powspominać, pozwiedzać, zintegrować się. 

(We invite everyone whose origins are of Zduńska Wola, born here lived here, or simply feels connected to our City. It will be the time to remember, to do sightseeing, to integrate.)

Program:

(The programme:)

godz. 11.00 - rejestracja uczestników w biurze Zjazdu w „Ratuszu” przy pl. Wolności 26

(11.00 - the participants' registration in the office in the Town Hall near the Freedom Square)

godz. 12.00 – 16.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikami (będzie kilka tras do wyboru)

(12.00 – 16.00 - sightseeing with guides (several routs will be to choose))

godz. 17.00 - uroczystości rocznicowe 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, Zduńskowolskie Centrum Integracji „Ratusz”, pl. Wolności 26

(17.00 - the ceremony - the 40th anniversary of the Association of Zduńska Wola Friends, the Zduńska Wola Centre of Integration Ratusz, Wolności Square 26)

- „w służbie miasta i jego mieszkańców” – rys historyczny 40-letniej działalność TPZW na rzecz Zduńskiej Woli

(- „in service of the City and its residents” - the historical draft of 40 years of TPZW activity)

- wręczenie wyróżnień i odznaczeń

(- the distinctions and honors giving)

godz. 18.00 - koncert Zduńskowolanie Zduńskowolanom

(18.00 - Zduńskowolanie Zduńskowolanom koncert)

godz. 19.30 – tort jubileuszowy

(19.30 - jubilee cake)

godz. 20.00 – uroczyste zakończenie Zjazdu i Jubileuszu

(20.00 - the solemn ending of the meeting and jubilee)

 

Od godz. 11.00 do późnych godzin wieczornych będzie działała Kawiarenka Zjazdowa w Ratuszu, gdzie będzie można nie tylko napić się kawy, posilić. To będzie także miejsce, gdzie będzie można usiąść, porozmawiać, powspominać.

(From 11 o’clock till late evening hours Congressional Cafe in Town Hall will be opened; it will be a place where one will not only have a coffee, or have a meal. This will also be the place where you will be able to sit down, to talk, to remember.)

W ciągu całego dnia zjazdowego nie zabraknie niespodzianek, które na pewno będą później miłym wspomnieniem Zduńskiej Woli.

(During the whole congressional day there will be a lot of surprises which surely will later be the nice remembrance of Zduńska Wola.)

Osoby chętne do udziału w Zjeździe prosimy o wcześniejszy kontakt. W sprawie szczegółów (m.in. rezerwacji hotelu) można dzwonić pod nr tel. 501857538 lub 513763115, e-mail: tpzw.zdunskawola@o2.pl

(People interested in taking part in the Meeting we ask to contact us earlier. To get further details (like hotel reservation) call us – mob. +48 501857538 or +48 513763115, e-mail: tpzw.zdunskawola@o2.pl)

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski

 II Światowy Zjazd Zduńskowolan organizuje Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przy współpracy z Miastem Zduńska Wola, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”. (The Second World Congress of Zduńska Wola residents is organized by Zduńska Wola Friends Association in cooperation with the City of Zduńska Wola, the Museum of Zduńska Wola History and the Zduńska Wola Centre of Integration Ratusz.)