II Zlot Miłośników Motoryzacji MOTOEZD, 17.06.2023

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » II Zlot Miłośników Motoryzacji MOTOEZD, 17.06.2023

      Sekcja Miłośników Motoryzacji działająca przy Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli zaprasza wszystkich fanów motoryzacji na czterech kółkach na II Zlot Miłośników Motoryzacji MOTOEZD. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 17 czerwca, na parkingu kompleksu basenów „Zduńska Woda” przy ul. Kobusiewcza 20. To jeden z elementów obchodów tegorocznych Dni Zduńskiej Woli.  

      II Zlot Miłośników Motoryzacji MOTOEZD to propozycja dla wszystkich fanów szeroko pojętej motoryzacji samochodowej, a także dla całych rodzin. Organizatorzy zapraszają w godz. 15:00-18:00. Oprócz integracji miłośników motoryzacji i prezentacji wyjątkowych samochodów, przeprowadzony zostanie konkurs na najładniejsze pojazdy zlotu, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody. 

      - Każdy zmotoryzowany uczestnik naszego zlotu otrzyma podczas rejestracji: numer, pamiątkową „wlepkę” oraz kartę do głosowania. To właśnie uczestnicy będą wybierać najładniejsze, ich zdaniem, pojazdy zlotu. Warunek uczestnictwa jest tylko jeden - pojazd musi mieć 4 koła. Rodzaj, marka, jego wiek nie mają znaczenia. Zapraszamy wszystkich, którzy uważają, że ich pojazd jest wyjątkowy, godny zaprezentowania szerszej publiczności - mówi Wiktor Sochacki, przewodniczący Sekcji Miłośników Motoryzacji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i dodaje, że warto również pomyśleć o odpowiednim zaprezentowaniu swojej maszyny podczas zlotu, gdyż będzie można za to otrzymać dodatkowe punkty od komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele sponsorów wydarzenia. - Każdy uczestnik, który wyrazi taką chęć, będzie miał swoje przysłowiowe „5 minut” na prezentację swojego pojazdu. Jeżeli ktoś przyjedzie na zlot, np. samochodem klasycznym z lat 70', to dobrze, żeby jego strój nawiązywał do tamtego okresu. Właściciel auta sportowego może przyjechać w dresach i z łańcuchem na szyi. Można także nawiązać do kraju pochodzenia samochodu, jego historii itp. Liczymy na waszą pomysłowość i oryginalność. Możecie przyjechać sami lub całą ekipą. Mamy nadzieję, że będzie wesoło, bo chodzi o dobrą zabawę - tłumaczy szef SMM TPZW. 

      Po zliczeniu wszystkich głosów od uczestników zlotu oraz wspomnianej komisji, trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi, które z pewnością ucieszą każdego „motofana”. Dodatkowo dwanaście najwyżej ocenionych pojazdów, trafi na okolicznościowy kalendarz motoryzacyjny na rok 2024. 

      - Na naszym zlocie będzie profesjonalny fotograf, który uchwyci w kadr wasze pojazdy podczas prezentacji i nie tylko. Po zakończeniu zlotu chcemy także, aby najlepsze dwanaście pojazdów wspólnie przejechało w najbardziej charakterystyczne miejsca Zduńskiej Woli, gdzie wykonane zostaną dodatkowe zdjęcia, w innych sceneriach. Wszystko po to, żeby ten kalendarz był fajną pamiątką ze zlotu - podkreśla Wiktor Sochacki. 

      Ponadto, podczas zlotu będzie można obejrzeć wystawę miniaturowych modeli i makiet samochodów pochodzących ze zbiorów członków SMM TPZW. Na części parkingu wydzielona będzie strefa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdzie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Łodzi zaprezentuje: symulator dachowania pojazdu, symulator zderzenia, tzw. alkogogle. Natomiast druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli zaprezentują swój samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze sprzętem oraz nauczą wszystkich chętnych udzielania pierwszej pomocy. Znajdzie się również coś dla fanów szybkiej jazdy - wirtualny symulator jazdy Formułą 1. Wszystko oczywiście bezpłatnie!

 

II Zlot Miłośników Motoryzacji MOTOEZD

Data: 17.06.2023 (sobota), godz. 15:00-18:00 (rejestracja uczestników od godz. 14:30)

Miejsce: parking kompleksu basenów „Zduńska Woda”, ul. Kobusiewicza 20

Uwaga! W celach sprawniejszej organizacji wydarzenia, organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia chęci udziału w zlocie pod nr tel. 509 276 244

 

REGULAMIN
II ZLOTU MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI „MOTOEZD” 

§ 1

Warunkiem uczestnictwa w II Zlocie Miłośników Motoryzacji „MOTOEZD” (zwanym dalej: Zlotem) jest rejestracja u Organizatora, którym jest Sekcja Miłośników Motoryzacji Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli (zwanym dalej: Organizatorem).

§ 2

Terenem Zlotu jest parking kompleksu basenów „Zduńska Wola” przy ul. prof. dr. T. Kobusiewicza 20 w Zduńskiej Woli. Parking na czas trwania imprezy będzie wyłączona z ruchu. 

§ 3

Udział w Zlocie jest bezpłatny. Uczestnik po zarejestrowaniu otrzyma numer na samochód w celu identyfikacji pojazdu biorącego udział w Zlocie.

§ 4

Zgłoszenie się jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 5

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji i stosownych komunikatów. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do osób i ich pojazdów, jak i spowodowane przez osoby bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania Zlotu. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.

§ 6

Właściciel pojazdu biorącego udział w Zlocie odpowiedzialny jest za siebie i swoją załogę podczas trwania całego Zlotu.

§ 7

Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających, substancji psychotropowych.

§ 8

Każdy uczestnik Zlotu winien stosować się do poleceń wydawanych przez organizatorów.

§ 9

Każdy z uczestników winien stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, i innych służb porządkowych.

§ 10

Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku, na terenie parkingu jak i miejscach postoju.

§ 11

W przypadku nie stosowania się do poleceń organizatora, uczestnik może zostać wyproszony poza miejsce Zlotu, a w przypadkach szczególnych o ww. fakcie zostaną poinformowane służby porządkowe, Policja.

§ 12

Przystąpienie do udziału w Zlocie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją ww. imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy z udziałem uczestników i gości dla celów reklamowych i marketingowych Zlotu. Uczestnictwo w Zlocie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz jego pojazdu na potrzeby materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy dla celów reklamowych i marketingowych Zlotu utrwalonych podczas imprezy, wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 13

Organizator przewiduje rozegranie kilku konkursów z nagrodami na terenie Zlotu.

§ 14

Do udziału w konkursach zostaną dopuszczone tylko pojazdy zarejestrowane u Organizatora.

§ 15

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Zlotu, a w szczególności w celu wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 16

Każdy samochód w dniu Zlotu musi posiadać ważne badanie techniczne pojazdu, wraz z ważną polisą OC.

§ 17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Zlotu, w tym treści niniejszego Regulaminu Zlotu w trakcie trwania imprezy, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w imprezie.