Informacje o zmianach w działaności TPZW, 18.06.2015

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » Informacje o zmianach w działaności TPZW, 18.06.2015

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 18 czerwca 2015 r. zadecydowało o kilku ważnych zmianach w funkcjonowaniu stowarzyszenia.

 

Uchwała nr 4 - Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, działając w zgodzie z zapisami Statutu Stowarzyszenia postanawia:
1. Powołać do zarządu TPZW w miejsce odwołanego skarbnika Elżbietę Nejman

Uchwała nr 6 - Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, działając w zgodzie z zapisami Statutu Stowarzyszenia postanawia:
1. Zmienić siedzibę TPZW
2. Adres nowej siedziby to Zduńska Wola, Złotnickiego 3 II p.

Uchwała nr 7 - Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, działając w zgodzie z zapisami Statutu Stowarzyszenia postanawia:
1. Ustalić składkę członkowską w kwocie 24 zł rocznie
2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.07.2015 r.

Zarząd TPZW