IV KWESTA NA RENOWACJĘ ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW, 31.10-1.11.2015

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » IV KWESTA NA RENOWACJĘ ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW, 31.10-1.11.2015

W tym roku już po raz czwarty zorganizowana została kwesta na renowację zabytkowych nagrobków w Zduńskiej Woli. Na rzecz renowacji nagrobków nekropolii przy ul. Łaskiej kwestowali 31 października i 1 listopada dziennikarze, ludzie kultury i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Kwesta odbyła się w godz. 10-16. W wyniku IV kwesty uzyskano sumę: 8452,49 zł (słownie osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy). Ponadto uzyskano: obrączkę z białego metalu, monetę gruzińską o nieznanym nominale i trzy euro. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy wrzucali pieniądze do naszych kwestarskich puszek!!

Osoby, które nie dotarły na cmentarz, a chciałyby wesprzeć ideę renowacji nagrobków, będą miały do tego w dalszym ciągu okazję. Pieniądze można wpłacać na subkonto Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli: Bank Pekao SA, I O. w Zduńskiej Woli 70 1240 3305 1111 0010 5525 9935, z dopiskiem: na ratowanie nagrobków.

Przypomnijmy, że dotychczas dzięki hojności zduńskowolan udało się odnowić nagrobek Pauliny Rauh, która była teściową zasłużonego dla miasta pastora Edmunda Boernera i babką piłsudczyka i ministra poczt i telegrafów, Ignacego Boernera, nagrobek jednego z pierwszych burmistrzów Zduńskiej Woli Florentyna Rygockiego, a w bieżącym roku nagrobek Kazimierza Maciejewskiego, ucznia zduńskowolskiego gimnazjum i ochotnik wojny polsko-bolszewickiej. 

Kazimierz Maciejewski był uczniem miejscowego gimnazjum im. K. Wielkiego i ochotnikiem 205 Pułku Piechoty w czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej. Zmarł 8 października 1920 r. w szpitalu w Grodnie jako ranny w bitwie z wojskami litewsko – sowieckimi pod Oranami (obecnie Litwa). Poległ na polu chwały mając 21 lat. Spośród zduńskowolskich gimnazjalistów-ochotników warto również wspomnieć o Wincentym Wilczyńskim, dla którego wraz z Maciejewskim uczniowie w okresie międzywojennym ufundowali pamiątkową tablicę w Bazylice Mniejszej. Renowacja nagrobka Maciejewskiego wyniosła ponad 2 tys. zł. Odnowione nagrobki można zaobaczyć tutaj

Zbiórkę po raz czwarty zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przy współudziale Muzeum Historii Zduńska Wola. Numer zbiórki publicznej: 2014/981/OR. 

tekst: J. Stulczewski

fot. J. Pawłowska