Jubileusz 45-lecia TPZW, 23.10.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Jubileusz 45-lecia TPZW, 23.10.2021

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli zaprasza na uroczystości z okazji jubileuszu 45-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, które odbędą się w sobotę 23 października 2021 r. 

Program uroczystości:

Zduńska Wola / 23 października 2021 / sobota

15.30  – odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku przy ul. Mickiewicza 4
15.45  –  przejście uczestników do Zduńskowolskiego Centrum Integracji RATUSZ, pl. Wolności 26
16.00  –  prezentacja 45-letniego dorobku Towarzystwa na rzecz miasta i jego mieszkańców 
           –  wystąpienie prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli
           –  wręczenie odznaczeń i dyplomów
           –  okolicznościowe wystąpienia 
17.30  –  przerwa kawowa
18.00  –  koncert jubileuszowy „Z ułańską fantazją” 
19.00  –  poczęstunek z toastem

W trakcie trwania uroczystości jubileuszowych odbędzie się wernisaż twórczości Władysława Migonia
pt. „Zduńska Wola i …” (sala konferencyjna) oraz wystawa modeli kolekcjonerskich Sekcji Miłośników Motoryzacji przy TPZW (hol główny) 

Honorowy patronat nad jubileuszem 45-lecia Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli objęli: 

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
- Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński
- Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber
- Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora