Konferencja TPZW - relacja [FOTO], 19.03.2014

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2014 » Konferencja TPZW - relacja [FOTO], 19.03.2014

Dr med. Stefan Chmiel był bohaterem konferencji i wystawy, jaką Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zorganizowało w środę w MDK. Okazją była 15 rocznica śmierci pierwszego prezesa TPZW. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi. W ten sposób nasze stowarzyszenie rozpoczęło obchody 40-lecia, które przypadać będzie w maju przyszłego roku. Jednym z planów jest wydanie pracy doktorskiej Stefana Chmiela „Rozwój opieki zdrowotnej w Zduńskiej Woli od XVIII w. do 1945 roku". Podczas konferencji, sylwetkę Stefana Chmiela przybliżył Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Doktora wspominali jego bliscy, przyjaciele i współpracownicy. Konferencję dopełniła wystawa fotografii oraz prezentacja multimedialna.

  Dr n. med. Stefan Chmiel - urodził się 24 listopada 1928 r. w Twardej (pow. tomaszowski).W czasie powstania warszawskiego sanitariusz szpitala pw. Przemienienia Pańskiego na warszawskiej Pradze. W 1952 r. uzyskał tytuł lekarza medycyny. Nakazem pracy skierowany do Zduńskiej Woli. Od 1958 r. ordynator zduńskowolskiego Szpitala Miejskiego, a od 1964 r. jego dyrektor. Niekwestionowany prekursor kardiologii w Zduńskiej Woli. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i ftyzjatrii. W 1974 r. uzyskał tytuł dr nauk medycznych. Działacz społeczno-kulturalny. Członek PTTK, TWP, PZF, LOK. W latach 1975-1993 prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. 3 marca 1999 r. przegrał walkę z nowotworem mając 71 lat. Pochowany na zduńskowolskim starym cmentarzu.

Pozostawił po sobie niezwykły dorobek, w tym napisaną w 1974 r. pracę doktorską zatytułowaną „Rozwój opieki zdrowotnej w Zduńskiej Woli od XVIII w. do 1945 roku". Pozostająca w jednym egzemplarzu maszynopisu publikacja zawiera mnóstwo cennych informacji związanych z historią Zduńskiej Woli, które nie miały jeszcze szansy ujrzeć światła dziennego. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli chce ją wydać najpóźniej w przyszłym roku, przy okazji kulminacji obchodów 40-lecia.Teraz rozpoczeliśmy zbieranie funduszy na ten cel. Środki finansowe, jakimi dysponuje Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli nie pozwalają na to, by mogło wydać plon pracy dr n. med. Stefana Chmiela samodzielnie, stąd apel o pomoc w przedsięwzięciu. Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli: Bank Pekao SA I O. w Zduńskiej Woli,

93 1240 3305 1111 0000 2937 1419, z dopiskiem ,,Wydanie książki dr Chmiela".

 

tekst J. Jeziorska/J. Stulczewski

fot. J. Jeziorska