Kontakt

T O W A R Z Y S T W O  P R Z Y J A C I Ó Ł

ZDUŃSKIEJ WOLI

ul. Mickiewicza 4

98-220 Zduńska Wola

tel.: 501 857 538, 669 696 068

 E-mail: tpzw.zdunskawola@o2.pl

biuro jest czynne: 

czwartek, godz. 17.30-18.30

KRS: 0000187080 | NIP: 8291323231 | REGON: 730316330
Bank Pekao SA I O. w Zduńskiej Woli:
93 1240 3305 1111 0000 2937 1419