Miecze grunwaldzkie tematem odczytu dr. D. Kasprzyka z UŁ

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2023 » Miecze grunwaldzkie tematem odczytu dr. D. Kasprzyka z UŁ

      Wczoraj, 15 maja, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, odbył się otwarty odczyt dr. Damiana Kasprzyka z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem wystąpienia były „Miecze grunwaldzkie – siła symbolu”.

      Spotkanie otworzył Stanisław Czernik, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli, przedstawiając sylwetkę prelegenta. Damian Kasprzyk to doktor nauk humanistycznych, regionalista i etnolog. Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi. Autor licznych artykułów poświęconych głównie muzeologii, antropologii rzeczy i regionalizmowi. Redaktor kilku opracowań zbiorowych, zasiada w redakcjach „Zeszytów Wiejskich” i „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”. Członek Rad Muzealnych przy Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

      Dr Kasprzyk w swoim ponad godzinnym wystąpieniu skupił się na symbolice mieczy grunwaldzkich. Mimo że w połowie XIX w. zaginęły, to faktycznie do dziś istnieją w przestrzeni publicznej pod różnymi postaciami, a ich symbol (znak) jest wykorzystywany w przeróżny sposób, m.in. na pomnikach, tablicach czy polskiej walucie.  

      Organizatorem poniedziałkowego spotkania był Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli i Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli.

fot. A. Woźnicki
tekst J. Stulczewski 

Miecze grunwaldzkie - siła symbolu, 15.05.2023