Nie żyje ks. Cezary Jordan, członek TPZW, 20.02.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Nie żyje ks. Cezary Jordan, członek TPZW, 20.02.2021

Nie żyje ks. Cezary Jordan, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli i członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Zmarł 20 lutego w jednym z łódzkich szpitali po długiej i ciężkiej chorobie. Parę dni wcześniej skończył 63 lata.

Ks. Cezary Jordan przyszedł na świat 16 lutego 1958 r. jako syn Teodora i Hildegardy z Uglorzów w Rybniku. Wychowywał się i dorastał na Górnym Śląsku w rodzinie ewangelickiej. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Raciborzu. W latach 1977-1982 studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Wówczas nawiązał bliższy kontakt z rektorem ChAT ks. prof. dr hab. Woldemarem Gastpary, pochodzącym z Henrykowa koło Zduńskiej Woli. Praktykę przedordynacyjną odbywał w parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie (1981-1984).Jako praktykant wraz z ks. Janem Grosem i ks. Tadeuszem Szurmanem w kościele w Mikołowie 2 stycznia 1982 r. prowadził pogrzeb zastrzelonego w grudniu 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni Wujek ewangelika Joachima Gnida.

Na duchownego luterańskiego został ordynowany 15 kwietnia 1984 r. w Zduńskiej Woli przez biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Janusza Narzyńskiego w asyście ks. Mieczysława J. Cieślara i ks. Manfreda Uglorza. Po ordynacji skierowany został jako wikariusz do parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli. W 1987 r. Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mianował go proboszczem-administratorem parafii w Zduńskiej Woli oraz w Łasku i z przerwami w Wieluniu. Trzy lata później zgromadzenie parafialne wybrało ks. Cezarego Jordana na proboszcza parafii w Zduńskiej Woli. Administratorem parafii ewangelickiej w Łasku pozostawał do roku 2008. Od września 2016 r. do śmierci zawiadował parafią w Wieluniu. Bogu i ludziom w Zduńskiej Woli służył przez 37 lat aż do dnia swojej śmierci.

Od roku 1998 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Chętnie wspierał pracę stowarzyszenia, a w ostatnim czasie zduńskowolska parafia ewangelicko-augsburska pod jego kierunkiem aktywnie współpracowała z Towarzystwem, m.in. przy organizacji we wrześniu 2018 r. z okazji stulecia niepodległości sesji popularnonaukowej „Wkład protestantów w odzyskanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej”. Pokłosiem tego było wydanie w lutym 2020 r. książki „Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej”, do której przedmowę napisał ks. Cezary Jordan. Popierał on także idee kwesty na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej, prowadzonej od roku 2012 przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przy wsparciu muzeum miejskiego.

Ks. Cezary Jordan aktywnie włączał się w życie społeczne i kulturalne Zduńskiej Woli, m.in. przybliżając dzieje protestantyzmu i zboru w mieście, a także chętnie opowiadał o luteranizmie. Warto wspomnieć, że dzięki jego staraniom było możliwe pozyskanie w 2014 r. z Bremen sprzętu rehabilitacyjnego, który został przekazany do Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. Z kolei w listopadzie 2019 r. dzięki jego zaangażowaniu na cmentarnej dzwonnicy zduńskowolskiej nekropolii po wielu latach zawisł ponownie dzwon. Był także pomysłodawcą corocznych grilli protestanckich w okresie letnim, które integrowały wszystkie wspólnoty protestanckie w mieście. W kościele organizowano wielokrotnie koncerty i wystawy.

Chociaż ks. Cezary Jordan nie był zduńskowolaninem, z tym miastem związał się w sposób szczególny. Tutaj poznał swoją przyszłą żonę farmaceutkę Krystynę Sztajer, z którą doczekał się syna Łukasza i córki Katarzyny. W ostatnim czasie został szczęśliwym dziadkiem. Zostanie w naszej pamięci osobą życzliwą o niezwykle ogromnym poczuciu humoru, ale przede wszystkim jako dobry i sympatyczny człowiek.

Członkowie i Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli składają wyrazy najszczerszego współczucia i żalu rodzinie oraz całej wspólnocie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli.

Ostatnie pożegnananie ks. Cezarego Jordana odbędzie się w sobotę 27 lutego. O godz. 11.00 rozpocznie się nabożeństwo żałobne w kościele ewangelicko-augsburskim w Zduńskiej Woli, al. Kościuszki 9 pod przewodnictwem zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp. Jerzego Samca. Następnie kondukt pogrzebowy przejdzie na stary cmentarz przy ul. Łaskiej, gdzie odbędzie się ceremoniał pochówku.

tekst J. Stulczewski
fot. A. Woźnicki, 2018