Powstała obszerna monografia gminy Zduńska Wola, 9.08.2023

Towarzystwo » Powstała obszerna monografia gminy Zduńska Wola, 9.08.2023

Licząca blisko osiemset stron, bogato ilustrowana i napisana zrozumiałym językiem „Monografia Gminy Zduńska Wola. Od rozbiorów do współczesności” oficjalnie zostanie zaprezentowana na początku września, podczas gali z okazji 50-lecia samorządu gminy Zduńska Wola w pałacu w Wojsławicach. Niedługo później ma być dostępna dla mieszkańców i osób zainteresowanych.

Książka powstała pod redakcją dra Jarosława Stulczewskiego i dra Zdzisława Włodarczyka. Wydana została przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli na zlecenie Urzędu Gminy Zduńska Wola. Jej autorami są uznani badacze, zarówno pracownicy naukowi jaki i regionaliści. Ich praca poparta została szeroką kwerendą archiwalną oraz ciekawą ikonografią. Prace nad monografią trwały ponad 2 lata, a powstała ona z okazji 50-lecia istnienia gminy Zduńska Wola. Jej inicjatorem był sam wójt gminy, Henryk Staniucha.

Obszerna praca podzielona została na 12 rozdziałów tematycznych, których zakres chronologiczny i problematyczny sięga od końca XVIII w. do czasów współczesnych. Nad jej przygotowaniem pracował dziewięcioosobowy zespół autorski, w którego skład weszli: dr hab. Marek Adamczewski, dr Konrad Banaś, ks. Mariusz Budkiewicz, prof. dr hab. Jarosław Kita, dr inż. Michał Michalski, Elżbieta Nejman, dr Jarosław Stulczewski, dr Zdzisław Włodarczyk i dr hab. Krzysztof P. Woźniak. Recenzentem tomu jest prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski, a liczne zdjęcia obrazujące życie współczesne gminy wykonał Adam Woźnicki. W stworzenie książki było zaangażowane o wiele więcej osób, gdyż do jej powstania zostali zaproszeni sami mieszkańcy gminy Zduńska Wola.

Książka pozwala poznać przeszłość administracyjną i gospodarczą dzisiejszej gminy Zduńska Wola, a także ukazuje życie codzienne jej mieszkańców na przestrzeni ponad dwóch stuleci. Poszczególne rozdziały uzupełniają aneksy, indeks osób i kolorowa wkładka. Dzięki jej wydaniu, Czytelnik będzie mógł odkryć wiele dotychczas niepublikowanych i nieznanych faktów z dziejów regionu.

O oficjalnej wrześniowej prezentacji „Monografii Gminy Zduńska Wola” i możliwości jej uzyskania, będziemy jeszcze informować.