Powstanie 1863 roku, 16.05.2015 [relacja]

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » Powstanie 1863 roku, 16.05.2015 [relacja]

      Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli w ramach swojego jubileuszowego roku działalności zaprosiło mieszkańców powiatu i miasta na widowisko plenerowe pn.: Powstanie styczniowe w powiecie zduńskowolskim na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej. Zaprezentowano jak wyglądały przygotowywania do powstania styczniowego i jakie były przyczyny tego zrywu niepodległościowego. Przybliżono sytuację panującą na terenie guberni kaliskiej w której wówczas znajdowały się ziemie powiatu zduńskowolskiego. Przypomniano postacie, które odegrały sporą rolę w powstaniu, m.in. miejscowego pastora Edwarda Boernera, gen. Edmunda Taczanowskiego i Józefa Oxińskiego. Odbyło się krótkie widowisko wzorowane na zwycięskiej bitwy pod Sędziejowicami i obozowisko powstańcze. Była także wystawa, z której można było się dowiedzieć dokładniej, jak przebiegało powstanie styczniowe w regionie sieradzkim.

      Widowisko plenerowe zostało zorganizowane i przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli i Grupę Rekonstrukcji Historycznych Bractwo Rycerskie „Złoty Krzyż” w którym udział wzięli rekonstruktorzy z: Kujawskiego Ochotniczego Oddziału Powstańców Anno Domini 1863 z Radziejowa, Klubu Historyczno-Regionalnego Gloria Victis z Wielunia, 31 Pułku Strzelców z Mszczonowa, Łucznicy św. Jerzego z Poddębic, Stowarzyszenia ,,Chrobry I” ze Zduńskiej Woli.

     Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez powiat zduńskowolski. Ponadto wsparcia w różnej formie udzielili: Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, Społeczna Akademia Nauk, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zduńskiej Woli, Gminna Spółdzielnia z Szadku, PSS „Społem” w Zduńskiej Woli, Teatr Cultus, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zduńskiej Woli, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduńskiej Woli.

tekst: J. Stulczewski

fot.: J. Jeziorska/ R. Zieliński/ M. Stawski/ R. Maniecki