Pożegnaliśmy Tomasza Misiaka, 6.04.2018

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2018 » Pożegnaliśmy Tomasza Misiaka, 6.04.2018

W piątek 6 kwietnia pożegnaliśmy Tomasza Misiaka, fotoreportera, społecznika, zasłużonego dla Zduńskiej Woli dokumentalistę i fotografika, działacza Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. 
            Msza św. żałobna odbyła się w kościele św. Ducha na starym parafialnym cmentarzu w Sieradzu. Następnie kondukt pogrzebowy przeszedł na miejsce wiecznego spoczynku Tomasza Misiaka na sieradzkim cmentarzu. W ostatnim pożegnaniu zduńskowolskiego fotoreportera obecni byli: rodzina i bliscy, przyjaciele, koledzy, sąsiedzi, prezydent miasta Zduńska Wola, pracownicy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, fotograficy, działacze kultury, społecznicy, regionaliści, mieszkańcy Zduńskiej Woli i Sieradza oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. W imieniu TPZW Tomasza Misiaka pożegnał prezes Jarosław Stulczewski.

tekst J. Stulczewski

fot. P. Płuciennik