Prezes TPZW knadydatem do władz Rady Krajowej RPR RP, 19.07.2014

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2014 » Prezes TPZW knadydatem do władz Rady Krajowej RPR RP, 19.07.2014

      Przedkongresowe zebranie stowarzyszeń województwa łódzkiego należących do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowano w Kutnie 19 lipca. Głównym punktem tego sejmiku regionalnego był wybór dwóch kandydatów z województwa łódzkiego do nowych władz Rady Krajowej RPR RP na lata 2014-2018. Jednym z nich został Jarosław Stulczewski, prezes TPZW.


      Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej odpowiedziały Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Konstantynowskie Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzyczne im. F. Chopina i Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Zgodnie z porządkiem obrad omówiono cele statutowe zawarte w statucie RSR RP. Przedstawiono cele Ruchu oraz omówiono plany i sposoby ich realizacji w poszczególnych stowarzyszeniach. Poruszono problemy finansowe z jakim obecnie borykają się stowarzyszenia regionalne. Wysunięto pomysł organizacji ponad lokalnego projektu na skalę województwa łódzkiego, którego zadaniem będzie zrzeszanie zainteresowanych czynnym działaniem stowarzyszeń w celu wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń. Następnie dokonano wyboru dwóch kandydatów, mających reprezentować województwo łódzkie w nowych władzach Rady Krajowej RSR RP w latach 2014-2018. Jako kandydata do Zarządu Rady Krajowej wybrano jednogłośnie Bożenę Gajewską, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Drugim kandydatem do władz RSR RP został Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.
      Głównym wnioskiem jaki zostanie skierowany przez stowarzyszenia regionalne z województwa łódzkiego na X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy, który będzie miał miejsce do 11 do 13 września 2014 r. jest wprowadzenie do edukacji „godzin regionalnych”, realizowanych w ramach współpracy z placówkami oświatowymi.

fot. P. Płuciennik