Prezes TPZW na X Kongresie w Bydgoszczy, 11-13.09.2014

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2014 » Prezes TPZW na X Kongresie w Bydgoszczy, 11-13.09.2014

Na terenie Bydgoszczy odbył się X Ogólnopolski Kongres Stowarzyszeń Regionalnych reprezentujący ponad 3 tysiące stowarzyszeń regionalnych z całej Polski. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, które delegowało prezesa Jarosława Stulczewskiego, było jednym z sześciu stowarzyszeń regionalnych, reprezentujących województwo łódzkie.

 

Kongres organizowany jest co cztery lata na terenie kraju w innym mieście. Tegoroczny, jubileuszowy X zorganizowany został w dniach 11-13 września 2014 r. i przebiegł pod hasłem: Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa. Honorowy patronat nad bydgoskim kongresem sprawował prezydent RP Bronisław Komorowski. W pierwszym dniu Kongresu odbyły się prezentacje panelowe w placówkach nauki i kultury, a o godz. 17.00 odbyła się uroczysta inauguracja Kongresu w bydgoskiej Oprze Nova. Drugi dzień Kongresu otworzyła konferencja w Auli Audytorium Novum, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, w czasie której polscy regionaliści prezentowali swoje referat. Dokonano odnowienia Karty Regionalizmu Polskiego, uchwalonej podczas V Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w roku 1994 we Wrocławiu. Również nie zabrakło wielkiego jubileuszowego tortu. W ostatnim dniu Kongresu odbyło się IV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Delegatów Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej na które przybyło 65 delegatów z prawem głosu.

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP skupia organizację miłośników ziem oraz miast i miejscowości, które promują walory ,,Małych Ojczyzn”. Głównym punktem obrad był wybór nowych władz RSR RP na lata 2014-2018. W skład Komisji Rewizyjnej, jako zastępca przewodniczącego został wybrany Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Przypomnijmy, że TPZW w następnym roku, będzie obchodziło jubileusz 40-lecia istnienia.

 

tekst/ fot. TPZW