Program II Światowego Zjazdu i 40-lecia TPZW, 28.11.2015

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » Program II Światowego Zjazdu i 40-lecia TPZW, 28.11.2015

W najbliższą sobotę, 28 listopada 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli zaprasza na II Światowy Zjazd Zduńskowolan i 40-lecie swojej działalności. 

Program:

godz. 11-16.45 - rejestracja uczestników w biurze Zjazdu w „Ratuszu”

(Uwaga - plakietka zjazdowa jest wejściówką na uroczystości i koncert, możliwość rejestracji telefonicznej - 604 727 039)

godz. 12 - zwiedzanie miasta z przewodnikami (zbiórka osób chętnych przed "Ratuszem", wejście od strony kina)

godz. 17- uroczystości rocznicowe 40-lecia Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i koncert Zduńskowolanie Zduńskowolanom, "Ratusz"

- „w służbie miasta i jego mieszkańców” - rys historyczny 40-letniej działalności TPZW

- wręczenie wyróżnień i odznaczeń

- Europa Cafe

- Studio Tańca ARABESQUE

- poezja śpiewana - absolwentki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli

- "Żeglarz" Jerzego Szaniawskiego – Teatr Okazjonalny przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli

- tort jubileuszowy i uroczyste zakończenie Zjazdu około godz. 20

Panele zjazdowe:

- zespół Genius Loci

- twórcy gry miejskiej "Miasto Dwóch Herbów"

Zwiedzanie Zduńskiej Woli:

Trasa nr 1. „Zduńskowolskie perełki”

Pl. Wolności (Ratusz) - Juliusza – Żeromskiego - Dąbrowskiego /gmach I LO (kiedyś banku), kamienica kpt. W. Jachowicza ps. "Konar", remiza OSP, budynek PSSE (kiedyś sądu i policji), kamienica rodziny Fercho/-Łaska - Pasaż Powstańców Śląskich - Złotnickiego /Hufiec ZHP (kiedyś kaplica braci morawskich), domy tkaczy/ - Piwna - Cicha /cmentarz: zabytkowe nagrobki i mogiły narodowe odnowione dzięki kweście i staraniom TPZW/ - Piwna – św. M. M. Kolbego /muzeum urodzin świętego*, browar/ -skwer Konstytucji 3 Maja -Złotnickiego /pałacyk, muzeum miasta, siedziba TPZW/- Kościelna- pl. Wolności /tablica rozstrzelanych w roku 1939, Ratusz/. 

Trasa nr 2. "Zduńska Wola wielu kultur"

Pl. Wolności (Ratusz) - Juliusza - Krucza /zabytkowe kamienice/ - Dąbrowskiego -Zielona /kościół Baptystów*/- Królewska /zabytkowa fabryka/ - Łaska -al. Kościuszki /budynek zabytkowy szkoły muzycznej, kościół ewangelicko-augsburski*, pastorówka/ - Złotnickiego /dom urodzin J. T. Dybowskiego, pałacyk/ - Kościelna /Bazylika Mniejsza: miejsce chrztu św. M. M. Kolbego*/ - pl. Wolności (Ratusz).

Trasa nr 3. „Włókiennicza Zduńska Wola”

Pl. Wolności (Ratusz)- Sieradzka /budynek PPS "Społem" (teren dawnej synagogi) - pl. Wolności /sklep Truszkowskiego/ - Żeromskiego /elektrownia inż. Wełkowicza/-Dąbrowskiego /fabryka Hurwicz i Smiechow, fabryka Pieczewskich/ - Szpitalna /dzisiejszy Bojownik/ - Królewska /zabudowania fabryczne (obecnie restauracja „Secesja”)/ - Zielona /fabryka mechaniczna „Tasiemka”/ - pl. Krakowski/Nowy Rynek- Łaska /Fabryka Maszyn i Odlewni Żelaza Bąkowskiego, widok na fabrykę rodziny Hille/ - Pasaż Powstańców Śląskich - Złotnickiego /Cech Rzemiosł Różnych („Resursa”), widok Browar Zenona Anstadta, muzeum miasta*, siedziba TPZW/ - Kościelna /apteka Szaniawskiego, historia ulicy - spojrzenie na nieistniejący budynek Nussbauma (widoczne pokłosie wojny)/ - pl. Wolności (Ratusz).

Trasa nr 4. "Para buch, koła w ruch..." (przejazd autobusem)

Pl. Wolności (Ratusz) - Skansen Lokomotyw w Karsznicach* -Muzeum Zgromadzenia Księży Orionistów w Polsce* -pl. Wolności (Ratusz)

Trasa nr 5. "Trasa prezesa Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli"

Zwiedzanie ciekawych zakątków miasta (trasa dodatkowa).  

* miejsca do których można wejść w czasie zwiedzania

Organizator: Towarzystwo