Przyjaźń zduńskowolsko-gliwicka podpisana, 5.10.2019

Towarzystwo » Przyjaźń zduńskowolsko-gliwicka podpisana, 5.10.2019

W sobotę 5 października w Gliwicach Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli podpisało porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli od roku 2015 łączy nieformalna przyjaźń ze śląskimi regionalistami. Teraz zmieniono ten stan. Zarządy obu organizacji podjęły decyzję o sformalizowaniu dotychczasowej współpracy i wzajemnych kontaktów. W sobotę prezes SPZG Kazimierz Szymański i prezes TPZW Jarosław Stulczewski podpisali porozumienie o współpracy obu stowarzyszeń. Podczas podpisania byli obecnie także regionaliści z innych miejscowości. Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gliwickiej zduńskowolanie mieli okazję już po raz drugi zwiedzić Górny Śląsk.

fot. M. Buksa SPZG/ A. Woźnicki TPZW