Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP

  • Posiedzenie RSR RP w Warszawie w dniu 22.10.2014
    Posiedzenie RSR RP w Warszawie w dniu 22.10.2014
  • Komisja Rewizyjna RSR RP. Głos zabiera Jarosław Stulczewski - wiceprzewodniczący KR, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 22.10.2014
    Komisja Rewizyjna RSR RP. Głos zabiera Jarosław Stulczewski - wiceprzewodniczący KR, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, 22.10.2014
  • Komisja Rewizyjna RSR RP. Od lewej: Jarosław Stulczewski, wiceprzewodniczący KR, Andrzej Talarczyk - przewodniczący KR, Jerzy Naskręt - sekretarz KR, 22.10.2014
    Komisja Rewizyjna RSR RP. Od lewej: Jarosław Stulczewski, wiceprzewodniczący KR, Andrzej Talarczyk - przewodniczący KR, Jerzy Naskręt - sekretarz KR, 22.10.2014

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli jest od roku 2005 członkiem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas X Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych w Bydgoszczy wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej RSR RP kadencji 2014-2018 został wybrany prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Jarosław Stulczewski. Na XI Kongresie w Legnicy ponownie wszedł w skład Komisji Rewizyjnej jako sekretarz (2018-2022). 16 września 2023 r. został wybrany członkiem Prezydium RSR RP (2023-2026).

 

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej - ogólnopolski związek stowarzyszeń działający od roku 2002. Kontynuuje idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury (powstała w 1981 r. jako niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce). Główne cele Ruchu: rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej, wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego, szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.  Ruch realizuje swoje cele poprzez: organizowanie Kongresów Stowarzyszeń Regionalnych oraz innych imprez; prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej; prowadzenie własnych instytucji; współdziałanie z instytucjami kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami. Czytaj więcej na oficialnej stronie Ruchu TUTAJ

 

Udział przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w Kongresach Stowarzyszeń Regionalnych

I. Olsztyn 1977 - Jan Bizoń, Feliks Rajczak

II. Nowy Sącz 1981 - Jerzy Kozłowski, Feliks Rajczak

III. Poznań 1986 - nikt

IV. Lublin 1990 - nikt

V. Wrocław 1994 - Jerzy Kozłowski, Jerzy Chrzanowski

VI. Radom 1998 - Jerzy Chrzanowski

VII. Gorzów Wielkopolski 2002 - nikt

VIII. Warszawa 2006 - Jerzy Chrzanowski

IX. Kielce 2010 - Jerzy Chrzanowski

X. Bydgoszcz 2014 - Jarosław Stulczewski

XI. Legnica 2018 - Jarosław Stulczewski