Sekcja Miłośników Motoryzacji TPZW

      30 listopada 2018 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli spotkali się pasjonaci motoryzacji. Zebrani jednomyślnie zdecydowali o powstaniu Sekcji Miłośników Motoryzacji przy Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli, gdyż na terenie Zduńskiej Woli nie działało wówczas żadne stowarzyszenie skupiające entuzjastów motoryzacji w każdym jej aspekcie. A tacy w naszym mieście i powiecie byli i są. Główny zadaniem powstałej Sekcji jest organizacja corocznych zlotów miłośników motoryzacji w Zduńskiej Woli. Na zebraniu założycielskim powołano Tymczasowy Zarząd Sekcji który tworzą:
przewodniczący - Wiktor Sochacki
wiceprzewodniczący - Dominik Witczak

ZAPRASZAMY !! wszystkich miłośników motoryzacji do wstępowania w szeregi Sekcji.
Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy tel. 509 276 224 (przewodniczący) lub e-mail: tpzw.zdunskawola@o2.pl