Spotkanie przedświąteczne, 18.12.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Spotkanie przedświąteczne, 18.12.2021

      W siedzibie Towarzystwa odbyło się wczoraj spotkanie przedświąteczne, podczas którego Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z którymi w roku mijającym współpracował. Ze względu na reżim sanitarny, udział w spotkaniu musiała wziąć ograniczona ilość osób. W szczególności obecne były delegacje stowarzyszeń działających na polu kulturalnym, m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechach, Stowarzyszenia Pamiętamy, Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie Złoty Krzyż, Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego gościliśmy Dawida Mazurkiewicza, dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie.