TPZW na I Kongresie Archiwów Społecznych, 24.10.2015

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » TPZW na I Kongresie Archiwów Społecznych, 24.10.2015

Towarzystw Przyjaciół Zduńskiej Woli było uczestnikiem I Kongresu Archiwów Społecznych w Warszawie. Stowarzyszenie reprezentował prezes Zarządu Jarosław Stulczewski. Jednodniowy Kongres zgromadził organizacje pozarządowe z terenu całego kraju, które działają lub rozpoczynają działalność na polu archiwistyki społecznej.

I Kongres Archiwów Społecznych został zorganizowany przez Ośrodek Karta w sobotę, 24 września w gmachu budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zgromadził przedstawicieli organizacji pozarządowych, które prowadzą archiwa społeczne i chcą swoją przyszłość związać z tą właśnie dziedziną życia publicznego, a także przedstawicieli archiwów państwowych, bibliotek, instytucji kultury, naukowców, dziennikarzy i osoby zainteresowane tematem.

Archiwum społeczne jest pojęciem bardzo młodym. Działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego zbierając i zabezpieczając m. in. relacje, fotografie, dokumenty historyczne czy druki ulotne. Prowadzone jest przy różnego rodzaju organizacjach pozarządowych lub jednostkach samorządu terytorialnego jako efekt celowej działalności obywatelskiej. Podobnie jak Archiwa Państwowe gromadzi, przechowuje, opracowuje (w celu udostępniania) materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audiowizualne. Dokumentacja taka tworzy niepaństwowy zasób archiwalny czyli jest nie ewidencjonowana.

Podczas warszawskiego Kongresu zaprezentowano kilka archiwów społecznych z różnych regionów kraju, przedstawiono koncepcję wzmocnienia i integracji archiwów społecznych z terenu całej Polski poprzez zawiązanie ich w sieć, przyjęto Kartę Zasad Archiwów Społecznych i zaprezentowano darmowy program do opracowywania zbiorów – Otwarty System Archiwizacji (OSA). Jednak głównym tematem Kongresu był sposób finansowania działalności archiwów społecznych przy organizacjach. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Władysław Stępniak zapewnił o wsparciu i pomocy dla organizacji prowadzących takowe archiwa.

W czasie trwania drugiej części Kongresu przedstawiono i uhonorowano ofiarodawców zbiorów archiwalnych przekazanych dla Ośrodka Karta w ramach idei Dnia Darczyńcy Pamięci.

 

 

tekst/fot. J. Stulczewski