TPZW na Zjeździe Regionalistów nad Odrą, 11-13.09.2015

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » TPZW na Zjeździe Regionalistów nad Odrą, 11-13.09.2015

Towarzystw Przyjaciół Zduńskiej Woli uczestniczyło w Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą. Stowarzyszenie reprezentował jego prezes, Jarosław Stulczewski. Uczestnikami trzydniowego Zjazdu byli liderzy towarzystw regionalnych z terenu całego kraju i przedstawiciele samorządów terytorialnych.

Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą rozpoczął się w piątek, 10 września na terenie Wrocławia. Uroczyste otwarcie miało miejsce w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, sali Oratorium Marianum. Wybrani regionaliści polscy wygłosili referaty i komunikaty. Następnie uczestnicy Zjazdu udali się do Trzebnicy. Zwiedzili miejscową Bazylikę pw. św. Jadwigi Śląskiej i Muzeum Regionalnego. Na miejscu można było spotkać i wymienić doświadczenia z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Kolejnym miejscem spotkania w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu był Lubiąż. W sali książęcej miejscowego pocysterskiego zespołu klasztornego odbyło się spotkanie problemowe na temat roli samorządu terytorialnego w organizacji życia społeczności lokalnej w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu miasta i powiatu Wołów oraz Joanna Bronowicka, wicewojewoda dolnośląski. Akcentem końcowym dnia była część artystyczna. Wystąpił zespół folklorystyczny „Warzęgiwianie” z Warzęgowa i zespół muzyczny „Wschodnie Klimaty” z Oleśnicy. Ponadto wystąpili artyści scen warszawskich, którzy przybliżyli zdialogowane fragmenty powieści Władysława Reymonta – Chłopi, Ziemia Obiecana i Komediantka.

Drugi dzień Zjazdu otworzyło zwiedzanie Bazyliki pw. św. Jadwigi w Legnickim Polu. Następnie na terenie zamku piastowskiego w Legnicy odbyło się spotkanie na temat historii i dziedzictwa kulturowego w działalności samorządów, stowarzyszeń regionalnych, placówek kulturalnych i szkół. Ponownie wybrani regionaliści przedstawili swoje referaty i komunikaty dotyczące problematyki regionalnej. Późnym popołudniem na zamku w Głogowie odbył się panel dyskusyjny na temat samorządu i stowarzyszeń regionalnych jako sojuszników w rozwoju małych ojczyzn. W spotkaniu uczestniczył prezydent Głogowa i Lubina oraz członkowie Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Ostatni dzień Zjazdu rozpoczął się uroczystą Mszą św. w intencji regionalistów w kościele NMP na Pisku we Wrocławiu. Po Mszy św. odbyło się posumowanie Ogólnopolskiego Zjazdu wraz z uchwaleniem przesłania dla regionalistów polskich. Wręczono odznaczenia oraz listy gratulacyjne dla najbardziej zasłużonych dla kultury polskiej członków i towarzystw regionalnych. W trzydniowym Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą udział wzięło około 80 osób z terenu całego kraju i Dolnego Śląska.   

tekst/fot. J. Stulczewski