Umowa na wydanie monografii gminy Zduńska Wola, 9.03.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Umowa na wydanie monografii gminy Zduńska Wola, 9.03.2021

  • fot. A. Woźnicki
    fot. A. Woźnicki

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli podpisało z Gminą Zduńska Wola umowę na wydanie monografii. Umowę na wydanie opracowania pt. „Dzieje Gminy Zduńska Wola (XIX-XXI w.)” 9 marca 2021 r. podpisał wójt gminy Zduńska Wola Henryk Stanucha oraz prezes Towarzystwa Jarosław Stulczewski i skarbnik Towarzystwa Elżbieta Nejman.

Prace nad monografią, która będzie miała charakter naukowy, będą trwały ponad 2 lata. Będzie to obszerne dzieło opracowane przez zespół redakcyjny złożony z specjalistów z różnych dziedzin. Będą go tworzyć zarówno pracownicy naukowi jak i regionaliści. Opracowanie powstanie pod redakcją Jarosława Stulczewskiego i dra Zdzisława Włodarczyka, a zostanie wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Planowany termin zakończenia prac i wydania drukiem to maj 2023 r.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli składa Gminie Zduńska Wola na czele z wójtem Henrykiem Staniuchą serdeczne słowa podziękowania za zaufanie.

Mieszkańców gminy już dziś zapraszamy do współpracy. Jeśli Szanowni Państwo macie ciekawe archiwalne fotografie bądź dokumenty, które mógłby wzbogacić treść monografii, prosimy o ich nadsyłanie lub kontakt z naszym Towarzystwem e-mail: tpzw.zdunskawola@o2.pl