VIII Miasteczko Złotnickiego [relacja], 19.06.2022

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2022 » VIII Miasteczko Złotnickiego [relacja], 19.06.2022

      VIII Miasteczko Złotnickiego odbyło się po raz ósmy. W ramach Dni Zduńskiej Woli, na ulicy Złotnickiego 19 czerwca 2022 r., można było zobaczyć stanowiska wystawienniczo-edukacyjne, przypominające o tradycjach przemysłowych i rzemieślniczych Zduńskiej Woli. Odbyły się pokazy rzemieślnicze oraz warsztaty. Nie zabrakło wystawy zabytkowych rowerów Muzeum Rowerów z Radomia oraz sztandarów cechowych. Swoje stanowiska prezentował, m.in. krawiec, introligator, szlifierz, mincerz oraz kaligraf i drukarz.  Odwiedzający mogli podziwiać sikawkę konną z 1907 r. i przygotowany przez Grupę Rekonstrukcyjną Strażackiej Sikawki Konne z Żabna koło Śremu pokaz gaszenia ognia. W wykonaniu Stowarzyszenia Historycznego "Gloria Victis" i Stowarzyszenia Złoty Krzyż zaprezentowany został epizod historyczny pn. „likwidacja szpicla”, na podstawie autentycznych wydarzeń z okresu rewolucji 1905 r. Swoje umiejętności przedstawiła także Kapela Podwórkowa „Webry”. Podczas wydarzenia można było za darmo zwiedzić Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola oraz skorzystać z wielu innych atrakcji.   

      Wydarzenie nie odbyłoby się gdyby, nie wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Starostwa Powiatowego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli. Pomocy technicznej udzielił również Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, który był głównym organizatorem Dni Zduńskiej Woli. Organizatorem „Miasteczka Złotnickiego” było Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli. Podróży w czasie do przełomu wieku XIX i XX objęta została honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Zduńskowolskiego i Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

fot. A. Woźnicki
tekst J. Stulczewski