Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 18.06.2015

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » rok 2015 » Walne Zebranie Sprawozdawcze TPZW, 18.06.2015

Działając na podstawie § 13 pkt 1 Statutu zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu 18 czerwca 2015 r.  o  godz.  18.00 w sali restauracji „Hades” przy ul. Złotnickiego 21 w Zduńskiej Woli (wejście od Pasażu Powstańców Śląskich). W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu.

 Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

3. Sprawozdanie Zarządu TPZW z działalności za rok 2014

4. Sprawozdanie finansowe TPZW za rok 2014

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Udzielenie Zarządowi TPZW absolutorium

7. Odwołanie skarbnika

8. Powołanie nowego członka zarządu

9. Zmiany w statucie TPZW

a) podjęcie uchwały w sprawie dopisania w § 1, pkt 2 i § 2 pkt 2 słów ,,powiatu zduńskowolskiego"

b)  podjęcie uchwały w sprawie  nadania TPZW statusu mikro (dopisanie w § 3 pkt 7)

10.  Podjęcie uchwały o zmianie siedziby TPZW

11. Sprawy finansowe

a) składki

b) opłaty za lokal

12. Jubileuszu 40-lecia TPZW

a) II Światowy Zjazd Zduńskowolan

b) organizacja koncertu Zduńskowolanie Zduńskowolanom

c) nadanie honorowego członkostwa zasłużonym działaczom TPZW

13. Informacja o działalności TPZW w roku 2015

14. Wolne wnioski

15. Zakończenie zebrania

 

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski