Walne Zebranie TPZW, 26.06.2014

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2014 » Walne Zebranie TPZW, 26.06.2014

Zapraszamy na Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli w dniu             26 czerwca 2014 r.  o  godz.  18.00 w sali PSS „Społem” ul. Sieradzka 6 w Zduńskiej Woli. W przypadku, gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników Walne Zebranie nie doszło do skutku, ustala się drugi termin zebrania w dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu.

 Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Sprawozdanie z działalności TPZW za rok 2013:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
3. Sprawozdanie Komisji Inwentaryzacyjnej dot. majątku TPZW
a) zatwierdzenie protokołu Komisji
4. Zmiany w statucie TPZW
5. Powołanie komisji zainteresowań przy TPZW:
a) genealogiczno-regionalnej 
b) rekonstrukcji historycznych
6. Powołanie Komitetu Organizacyjnego jubileuszu 40-lecia TPZW
7. Informacja o działalności TPZW w roku 2014
8. Sprawy finansowe /składki/
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie zebrania

W imieniu Zarządu TPZW

PREZES

Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Jarosław Stulczewski