Widowisko przybliżające powstanie styczniowe, 3.06.2023

Towarzystwo » Widowisko przybliżające powstanie styczniowe, 3.06.2023

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, 3 czerwca, zorganizowało widowisko historyczne przybliżające udział zduńskowolan w powstaniu styczniowym. Wydarzenie odbyło się na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli i było zadedykowane pamięci ks. Edwarda Boernera, zaangażowanego w zryw powstańczy duchownego ewangelickiego, za co był przez władze zaborcze prześladowany. Wszystko w ramach 160. rocznicy powstania styczniowego.

Od godz. 14 w ogrodzie parafialnym była czynna diorama historyczna, prezentująca obozowisko powstańcze. Odwiedzający mogli tego dnia zwiedzić kościół ewangelicki. Najważniejszą częścią wydarzenia była inscenizacja potyczki oddziału powstańczego z wojskami rosyjskimi. W widowisku przybliżającym czas powstania styczniowego wzięli udział odtwórcy z grup rekonstrukcyjnych, m.in. Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis, Partia Powstańcza Józefa Oxińskiego, Stowarzyszenia Złoty Krzyż oraz z Łodzi, Zgierza i Ozorkowa.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, a współorganizatorem Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduńskiej Woli. Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie, a wsparcia i pomocy udzielił Powiat Zduńskowolski, Miasto Zduńska Wola, Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli i Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli.

fot. A. Woźnicki