Wspomnienie o Feliksie Rajczaku

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2014 » Wspomnienie o Feliksie Rajczaku

  • Feliks Rajczak (1938-1987)
    Feliks Rajczak (1938-1987)
Feliks Rajczak skończyłby w tym roku 76 lat. Był nie tylko utalentowanym poetą, ale także organizatorem życia kulturalnego i poszukiwaczem talentów w naszym regionie.

To między innymi za jego sprawą przez wiele lat mówiło się o Zduńskiej Woli jako o ,,mieście poetów". Pracował m.in. jako polonista w ,,mechaniku", był dyretorem Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu, wicedyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Sieradzu. Związany był z Towarzystwemm Przyjaciół Zduńskiej Woli, którego był sekretarzem. Z Marią Rajczak - żoną Feliksa, rozmawiała Martyna Kałczak.

WYWIAD TUTAJ

 

źródło: nasze.fm