Wykaz NAGROBKÓW PO RENOWACJI

Kwesta na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu » Wykaz NAGROBKÓW PO RENOWACJI

WYKAZ NAGROBKÓW PO RENOWACJI

NA STARYM CMENTARZU W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

L.p.

Rok

Nagrobek

Cmentarz

Uwaga

k

e

1.

2012

Paulina Rauh (1816-1875)

 

X

Teściowa zasłużonego dla miasta pastora Edwarda Boernera i babka piłsudczyka i ministra poczt i telegrafów, Ignacego Boernera

2.

2013

Florentyn Rygocki (zm. 1887)

X

 

Burmistrz miasta Zduńskiej Woli

3.

2014

Kazimierz Maciejewski (zm. 1920)

X

 

Uczeń miejscowego gimnazjum i ochotnika wojny polsko-bolszewickiej, zginął mając lat 21

4.

2015

Maria (1839-1913) i Edward (1833-1910) Boerner

 

X

Społeczniczka działającej na rzecz filantropii oraz kobiet i jej mąż ks. pastor parafii ewangelicko-augsburskiego w Zduńskiej Woli, superintendenta diecezji kaliskiej, wielki społecznik i rajca miejski

5.

Jan i Jakuba (1826-1905) Kraeter

 

X

Bracia morawscy (Jan pod koniec XIX w. stał na czele wspólnoty braci morawskich w Zduńskiej Woli, będąc zwierzchnikiem jej zarządu)

6.

Lorenzo Tosio (zm. 1867)

 

X

Uczestnik powstania styczniowego 1863

7.

Karol Kranas (1810-1852)

X

 

Burmistrz Łasku i Zduńskiej Woli

8.

Jan Ostrowski (1809-1852)

X

 

Kontroler skarbowy Zduńskiej Woli

9.

Artamon Dmitrjewicz Kożemjakin (1830-1888)

X

 

Oficer wojsk carskich (jego nagrobek należy do nielicznych zachowanych  pomników prawosławnych)

10.

Maria Paulina Kräter (1865-1889)

 

X

Pomnik posiada zachowane unikalne litery, wykonane ze stopu cyny i ołowiu

11.

2016

Karl Knothe (zm. 1910)

 

X

Rodzina tkacka, pomnik posiada ogrodzenie wykonane w warsztacie zduńskowolskim

12.

2017

Kazio Grabowski (1873-1876)

X

 

Dziecięcy nagrobek marmurowy
z wizerunkiem zmarłej osoby

13.

Edward (1818-1869) i Karolina (1825-1910) Hille

X

 

Rodzina fabrykancka, pomnik wykonany z tzw. krzemionki zawierający napisy w języku polskim i niemieckim

 

 

14.

2018

ks. Jerzy Wendt (1794-1856) i jego małżonka Wilhelmina Henrietta Wendt z Nussbaumów (1804-1868)

 

X

Misjonarz angielski, organizator
i pastor parafii ewangelicko-augsburskiego w Zduńskiej Woli

15.

Richard (1830-1923) i Barbara (1831-1909) Hackbarth

 

 

X

Właściciel majątku ziemskiego na Żuławach Wiślanych, pod koniec XIX w. osiedlił się na stałe w Zduńskiej Woli

16.

2019

Salomea Kuźnicka z Sztajerów (1834-1900)

X

 

Pochodząca z Szczercowa mieszkanka Zduńskiej Woli, wdowa po Józefie Kuźnickim

17.

Adam Kowalewski (1859-1931) i jego małżonka Konstancja z Kaweckich (1864-1936)

X

 

Starszy felczer medycyny

18.

2021

Rodziny Brock

 

X

 

19

Anna Rosenberg zd. Gest
(1884-1912)

 

X

Mieszkanka Osmolina

 

 oprac. J. Stulczewski