Zmarł Andrzej Wróblewski, członek TPZW, 18.02.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Zmarł Andrzej Wróblewski, członek TPZW, 18.02.2021

Zmarł Andrzej Wróblewski, znany zduńskowolski rzemieślnik, długoletni działacz Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Miał 83 lata.

Andrzej Wróblewski urodził się 20 maja 1938 r. w Zduńskiej Woli w rodzinie rzemieślniczej Jana i Janiny z Przybylskich. Jego ojciec podczas okupacji niemieckiej działał pod ps. „Kołek” w ZWZ-AK na terenie Zduńskiej Woli. Aresztowany przez Niemców w styczniu 1943 r. trafił do więzienia w Łodzi. Do końca wojny przebywał w niemieckich obozach koncentracyjnych: Auschwitz, Mittelbau-Dora, Ravensbrück. Po powrocie do rodzinnego miasta prowadził zakład instalatorstwa elektrycznego, który w 1969 r. przejął jego syn Andrzej.

Andrzej Wróblewski z wykształcenia był technikiem elektrykiem. Znanym i cenionym działaczem rzemiosła i samorządu rzemieślniczego, świadczącym usługi na rzecz ludności i miasta, a także szkolącym nowe kadry rzemieślnicze. Od roku 1969 działał w Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli, w którym przez wiele lat pełnił różne funkcji: podstarszego Cechu (1971-1977, 1981-1989, 1993-1997, 2001-2009), starszego Cechu (1977-1981) i sekretarza (1997-2001).

Ponadto Andrzej Wróblewski był również wiceprzewodniczącym Rady Spółdzielni Rzemieślniczej „Zjednoczenie” w Zduńskiej Woli i członkiem Rady Izby Rzemieślniczej w Łodzi. W latach 1976-1978 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli z ramienia Stronnictwa Demokratycznego, w którym również aktywnie się udzielał. Był członkiem Wojewódzkiego Komitetu SD w Sieradzu i wiceprzewodniczącym Miejskiego Komitetu SD w Zduńskiej Woli.

Od roku 2007 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, pełniąc w latach 2009-2013 funkcję członka Zarządu. W ostatnim czasie mimo wielu trudności w poruszaniu się, a także nie najlepszego zdrowia, aktywny społecznie był praktycznie do samego końca życia.

W dowód uznania za zaangażowanie na rzecz zduńskowolskiego rzemiosła zostało mu w 2009 r. nadane członkostwo honorowe Cechu Rzemiosł Różnych w Zduńskiej Woli. Za swoje zasługi był wielokrotnie odznaczony przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi oraz Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Otrzymał m.in.: Odznakę Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Honorową Odznaką Rzemiosła, Złoty i Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego, Srebrną Odznakę za Szkolenie Uczniów. W 2015 r. został uhonorowany dyplomem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Zmarł 18 lutego 2021 r. w Zduńskiej Woli. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 23 lutego o godz. 14.30 w zduńskowolskim kościele pw. św. Pawła Apostoła, po czym zostanie pochowany w grobie rodzinnym na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej.

tekst J. Stulczewski
fot. T. Misiak, 2015