Zmarł Mieczysław Staniucha, członek TPZW, 4.07.2021

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2021 » Zmarł Mieczysław Staniucha, członek TPZW, 4.07.2021

Zmarł Mieczysław Staniucha, członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i wieloletni działacz Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Łodzi. Miał 84 lata.

Mieczysław Staniucha urodził się 30 kwietnia 1937 r. w Pabianicach w rodzinie Piotra (1908-1986) i Zofii z Dziedzickich (1906-1999). Ojciec wywodził się ze wsi Czechy. Mieczysław dorastał i wychowywał się w Zduńskiej Woli. W 1955 r. ukończył zduńskowolskie Technikum Mechaniczne. Od wielu lat mieszkał w Łodzi. Był aktywnym i zasłużonym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), w którym piastował wiele funkcji. W ostatnim czasie był członkiem Zarządu SIMP Oddział w Łodzi, sekretarzem Komisji ds. Odznak i Wyróżnień przy Zarządzie Głównym SIMP, przewodniczącym Komisji Odznaczeń i Konkursów ŁRF SNT-NOT i wiceprzewodniczącym Komisji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego ŁRF SNT-NOT. W 2016 r. nadano mu godność członka honorowego SIMP. 

Od roku 2015 był „łódzkim” członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. W listopadzie 2015 r. uczestniczył w II Światowym Zjeździe Zduńskowolan. Mimo że mieszkał w Łodzi, często odwiedzał Zduńską Wolę, którą zawsze głęboko w sercu miał. Od samego początku popierał idee utworzenia łódzkiego Oddziału TPZW, której nie dane było mu doczekać. Zmarł nagle 4 lipca 2021 r. w Łodzi. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany 13 lipca na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli.