Zmarła Elżbieta Gostyńska, członek TPZW, 22.05.2024

Towarzystwo » Zmarła Elżbieta Gostyńska, członek TPZW, 22.05.2024

      Z wielkim żalem i smutkiem pragniemy zawiadomić, że 22 maja 2024 r. zmarła członkini naszego Towarzystwa Elżbieta Gostyńska, wieloletni pracownik i prezes PSS „Społem” w Zduńskiej Woli. Miała 71 lat.

      Elżbieta Gostyńska urodziła się 27 maja 1953 r. w Zduńskiej Woli w rodzinie Dominika i Krystyny Ziółkowskich. Była absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (1972). Całe swoje zawodowe życie była związana ze spółdzielczością, pracując w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Zduńskiej Woli. W ostatnim czasie aż do przejścia na emeryturę pełniła funkcję prezesa Zarządu PSS „Społem”. Od 2003 r. była członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Kierując zduńskowolską spółdzielnią wielokrotnie wspierała działalność i inicjatywy stowarzyszenia, niejednokrotnie udowadniając swój silny związek z rodzinnym miastem. Bliska jej sercu była w szczególności historia Zduńskiej Woli. W 2007 r. była organizatorem jubileuszu 100-lecia istnienia zduńskowolskiej „Społem”. Przez wiele lat była członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli. Była również w komitecie założycielskim Towarzystwa Historycznego Yachad, mającego na celu propagowanie kultury żydowskiej oraz utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Zduńskiej Wola wyznania mojżeszowego oraz ich potomkami. Będąc w latach 2006-2008 członkiem Zarządu TH Yachad wspierała aktywnie działalność organizacji, którego siedziba mieściła się na terenie PSS „Społem” przy ul. Sieradzkiej. 

      Elżbietę Gostyńską zapamiętamy jako osobę życzliwą, otwartą na drugiego człowieka i mającą głęboko w sercu rodzinną Zduńską Wolę, której poświęciła swoje całe zawodowe i społeczne życie. W dowód tego została w ostatnim czasie uhonorowana Medalem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli (2020).   

      Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 25 maja 2024 r. o godz. 12.00 w kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Kościelnej w Zduńskiej Woli, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na stary cmentarz przy ul. Łaskiej.

Jarosław Stulczewski